LITHUANIA. Order No. 50 of 28 January 1994 of the Ministry of Health on abortion procedures.

 

Siekdamas mažinti  nėštumo nutraukimo  operacijų ir su jomis susijusių komplikacijų skaičių:

1. Nustatau nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarką (1 priedas).

2.  Tvirtinu  motinos  ir  vaisiaus  sveikatai  bei  gyvybei grėsmingų ligų ir būsenų sąrašą (2 priedas).

3. Įsakymas įsigalioja, jį paskelbus "Valstybės žiniose".

4. Nustatau,  kad  Lietuvos  Respublikoje  nebegalioja  TSRS Sveikatos  apsaugos   ministerijos  1982.03.16   įsakymu   Nr.234 patvirtinta nėštumo nutraukimo operacijų atlikimo tvarka.

1 priedas

NĖŠTUMO NUTRAUKIMO OPERACIJOS ATLIKIMO TVARKA

1. Nėštumo nutraukimas pagal moters pageidavimą.

1.1. Moteriai  pageidaujant, leidžiama nutraukti nėštumą iki 12 savaičių,  jei nėra  šiai operacijai kontraindikacijų. Didesnį nei 12  sav. nėštumą  leidžiama nutraukti,  kai jis gresia moters gyvybei ir sveikatai (2 p.).

1.2. Kontraindikacijos nėštumui nutraukti:

          ūmūs ir poūmiai genitalijų uždegimai;

          ūmūs ir poūmiai kitos lokalizacijos uždegimai;

          ūmios infekcinės ligos.

Nėštumo nutraukimo operaciją leidžiama atlikti tik išgydžius šias ligas.

1.3. Visais  atvejais nėštumas  gali būti  nutraukiamas  tik stacionaro ginekologijos skyriuje.

1.4. Dėl  siuntimo į  ginekologijos stacionarą  moteris turi kreiptis  į  ambulatorinę  pagalbą  teikiantį  gydytoją  akušerį-ginekologą.

1.5.  Iki  išduodant  siuntimą  nėštumui  nutraukti,  būtina moteriai (pageidautina  ir sutuoktiniui)  paaiškinti apie nėštumo nutraukimo žalą  moters sveikatai, fizinę ir moralinę žalą abiems sutuoktiniams.  Šią  informaciją  pateikia  siuntimą  išduodantis gydytojas  akušeris-ginekologas,   o  pirmojo  nėštumo  atveju  - gydytojas kartu su moterų konsultacijos vedėju. Pageidautina, kad pokalbyje dalyvautų psichologas.

1.6. Nutraukiant nėštumą nepilnametėms iki 16 metų, būtinas, o nuo  16 iki  18 metų pageidautinas raštiškas sutikimas vieno iš tėvų, įtėvių,  globėjų, rūpintojų  ar  faktiškai  jas  auginančių asmenų. Sutikimą  duodantis  asmuo  turi  atvykti  pats  arba  jo rašytinis sutikimas turi būti patvirtintas notaro.

1.7.  Iki  išduodant  siuntimą  nėštumui  nutraukti,  moterų konsultacijos  gydytojas   akušeris-ginekologas  nustato  nėštumo laiką ir išsiaiškina, ar nėra kontraindikacijų šiai operacijai.

Nėščiajai atliekami:

          bendras kraujo tyrimas;

          kraujo tyrimas dėl WAR;

          tepinėlis iš gimdos kaklelio;

          kraujo grupė ir Rh ;

          kraujo tyrimas  dėl AIDS atliekamas, tik esant klinikiniams,

epidemiologiniams   simptomams,    pacientei   sutikus   ar   jai pageidaujant.

Esant   indikacijoms,    atliekami   ir   kiti   klinikiniai laboratoriniai bei specialūs tyrimai.

Tyrimų duomenys įrašomi į ambulatorinę kortelę.

1.8.  Siuntime  nėštumui  nutraukti  (fNr.028/y)  turi  būti pažymėta: nėštumo laikas, tyrimų rezultatai, o esant medicininėms indikacijoms -  susirgimas,  dėl  kurio  gali  būti  nutraukiamas nėštumas.

1.9.  Ginekologijos   stacionare  iki   nėštumo   nutraukimo operacijos moteris  turi raštu  pareikšti apie savo apsisprendimą nutraukti nėštumą.

1.10.  Nėštumo   nutraukimo  operacijas  atlieka  stacionarų ginekologijos   skyrių    gydytojai   akušeriai-ginekologai,    o mikroabortus -  moterų konsultacijų, kuriose įrengtos operacinės, gydytojai akušeriai-ginekologai.

1.11. Ginekologijos  stacionare turi būti užpildyta istorija (fNr.003-1/a), į kurią įklijuojamas siuntimas ir moters raštiškas sutikimas nutraukti nėštumą.

Nėštumo  nutraukimo   operacijos  registruojamos   operacijų žurnale.

1.12. Nėštumo nutraukimo operacijos turi būti atliekamos tik nuskausminus.

1.13. Po pirmojo nėštumo nutraukimo operacijos, esant Rh(-), suleidžiamas antirezus D imunoglobulinas.

1.14. Apie moters išrašymo iš ginekologijos stacionaro laiką sprendžia gydytojas akušeris-ginekologas.

1.15. Po  nėštumo nutraukimo  operacijos gydytojas akušeris-ginekologas  dirbančioms   moterims  gali   išduoti  nedarbingumo pažymėjimą  ne   ilgiau  kaip   2  kalendorinėms  dienoms.  Esant komplikacijoms,  nedarbingumo   pažymėjimas  tęsiamas  taisyklėse nustatyta tvarka  (žr. Nedarbingumo  pažymėjimų davimo  taisyklės 1991m. liepos 29 d.).

1.16. Savaiminio  persileidimo ar  nėštumo nutraukimo  pagal medicinines indikacijas  atvejais dirbančioms moterims išduodamas nedarbingumo   pažymėjimas   nuo   pirmos   nedarbingumo   dienos (žr.Nedarbingumo pažymėjimų  davimo taisyklės  1991 m.  liepos 29 d.).

1.17. Po  nėštumo nutraukimo operacijos stacionaro gydytojas akušeris-ginekologas privalo  išsiųsti išrašą  fNr.027/a į moterų konsultaciją, išdavusią siuntimą.

1.18. Gydytojas akušeris-ginekologas, apžiūrėjęs pacientę ir įtaręs,  kad  jai  galėjo  būti  atliktas  kriminalinis  abortas, skubiai informuoja įstaigos vadovą, o pastarasis - prokuratūrą.

2. Kontraindikuotino nėštumo nutraukimas.

2.1. Jei  dėl nėštumo  motinos gyvybei  ir sveikatai  gresia pavojus,  jis   nutraukiamas,  neatsižvelgiant  į  nėštumo  laiką (Motinos ir  vaisiaus sveikatai  bei gyvybei  grėsmingų  ligų  ir būsenų sąrašas 2 priede).

Nėštumas nutraukiamas  tik atsiradus realiai grėsmei motinos sveikatai ir  gyvybei. Rekomenduotina  nėštumą nutraukti  iki  12 nėštumo savaičių.

2.2. Grėsmingų  motinos ir  vaisiaus gyvybei  bei  sveikatai ligų ir  būsenų atvejais  fertilinio amžiaus  moterys  turi  būti dispanserizuotos. Norinčios  gimdyti moterys turi būti nuodugniai ištirtos prieš  pastojant. Nėštumo  planavimo, tęsimo, ilgalaikės kontracepcijos     priemonių      parinkimo,     kai     nėštumas kontraindikuotinas, klausimus  sprendžia  gydytojų  komisija.  Ji įvertina ir indikacijas nėštumui nutraukti.

2.3. Gydytojų  komisijos  veikia  Vilniaus  universitetinėje moterų  klinikoje,   Kauno   medicinos   akademijos   akušerijos-ginekologijos klinikoje,  Klaipėdos  m.  ligoninėje,  Šiaulių  ir Panevėžio respublikinėse ligoninėse.

Gydytojų komisijos  pirmininku turi būti skiriamas akušeris-ginekologas.  Be   jo,  į   komisiją   turi   įeiti   terapeutas, neuropatologas ir  kviečiamas gydytojas  specialistas pagal ligos profilį.   Komisijos    pirmininkas   skiriamas,   suderinus   su perinatologijos centrų vadovais.

Su  gydytojų   komisijos  sprendimu   moteris  supažindinama pasirašytinai. Gydytojų  komisijos išvada  dėl nėštumo nutraukimo pagal medicinines  indikacijas turi  būti  patvirtinta  komisijos narių ir  jos pirmininko  parašais bei gydymo įstaigos antspaudu.

Išvada surašoma  į dokumentą  Nr. 27.  Psichikos ar  veneros ligų atvejais šis  dokumentas perduodamas  į  akušerijos-ginekologijos stacionarą tiesiogiai.

2.4. Diagnozavus nesuderinamą su gyvybe vaisiaus apsigimimą, nėštumas  gali   būti  nutraukiamas,   tik  išaiškinus   moteriai (pageidautina  ir  sutuoktiniui)  galimas  priešlaikinio  nėštumo nutraukimo pasekmes motinos sveikatai.

2.5. Ilgesnis  nei 12  savaičių nėštumas  pagal  medicinines indikacijas  nutraukiamas   Vilniaus  ir   Kauno  perinatologijos centruose.

2.6.   Moterys    nėštumui   nutraukti   pagal   medicinines indikacijas vežamos respublikinių ligoninių transportu.

3.  Visais   atvejais  nėštumui   nutraukti  būtinas  moters (pageidautinas ir sutuoktinio) sutikimas.

4.   Kontraindikuotino    nėštumo   nutraukimo    operacijos atliekamos  nemokamai,   kitais  atvejais   yra  apmokamos  pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus įkainius.

Pastaba. Nėštumo  nutraukimo operacijos  atlikimo tvarkos privalo laikytis ir privačia praktika besiverčiantys gydytojai akušeriai-ginekologai.

2 priedas

LIGOS IR BŪSENOS, KURIOS GALI BŪTI GRĖSMINGOS NĖŠČIOS MOTERS IR VAISIAUS GYVYBEI BEI SVEIKATAI

+----+--------+--------------------------+---------+------------+

|Eil.|IX Tarp-|Liga arba būsena         |Susirgimo|Pastabos    |

|Nr  |tauti-  |                          |forma,  |            |

|    |nės     |                         |stadija, |            |

|    |ligų    |                         |laipsnis |            |

|    |klasi-  |                          |        |            |

|    |fikaci- |                          |         |            |

|    |jos     |                         |         |            |

|    |rubrika |                          |         |            |

+----+--------+--------------------------+---------+------------+

          I. Infekcinės irparazitinės ligos

 

1.   1.056     Raudonukė ir kontaktas              Serologiškai

                                                   patvirtinus,

                                                   su ja nutrau-

                                                  kiamas iki 16

                                                   nėštumo sav.

 

2.   1.130     Toksoplazmozė                        Pirmi 3 nėš-

                                                    tumo  mėn.,

                                                    atsiradus IgM

                                                    klasės

                                                    antikūnams

 

3.   771.1     Citomegalo virusinė

               infekcija

4.             ŽIV infekcija

5.             AIDS

 

          II.  Augliai

 

1.   140-184   Visų lokalizacijų

               piktybiniai augliai

 

          III. Endokrininės ligos

 

1.   242.0-9   Tireotoksikozė           Sunkios formos

2.   243, 244  Įgimta ir įgyta          Nekompensuota

               hipotireozė

3.   250. 0-0  Abiejų sutuoktinių

               cukrinis diabetas,

               diabetinė proliferuo-

               janti retinopatija

               ir nefropatija

     252.0     Hiperparatireozė

     252.1     Hipoparatireozė

     255.0,1   Antinksčių ligos

     3-6       Kušingo ligos

               spindulinis ir

               medikamentinis

               gydymas

4.   277.3     Amiloidozė              Aktyvi fazė

                                       arba pastebimi

                                        liekamieji

                                       reiškiniai

                                       po specifinio

                                       gydymo

 

          IV. Kraujo ir kraujodarosorganų ligos

 

1.   284.0.8.9 Aplastinė anemija

     2870-8    Purpura ir kitos         Dažnai

               hemoraginėsbūklės       recidyvuojantys

                                       arba sunkios formos

 

          V. Psichikos sutrikimai

 

1.   295       Šizofreninės psichozės

2.   303       Lėtinis alkoholizmas

3.   304       Toksikomanija, narkoma-

               nija

4.   317-319   Protinis atsili-         Vidutinio sunkumo

               kimas                    ir sunkus

 

          VI. Jutimo organų ir nervųsistemos ligos.

          Uždegiminės CNS ligos

 

1.   323       Encefalitas, mielitas

               ir encefalomielitas

     123.1     Cisticerkozė

2.   330.0     Paveldimos ir degeneraci-

               ninės CNS ligos

     331.0     Alcheimerio liga, Piko

               liga

     333       Ekstrapiramidinės

               sistemos ligos

     334       Fridreicho ataksija

     335.1,2   Spinalinė raumenų atrofija,

               pirminė smegenėlių

               degeneracija

3.   340       Išsėtinė sklerozė       Visų formų

     341       Kitos demielinizuojan-

               čios CNS ligos

4.   347       Katapleksija ir narkole-

               psija

5.   357       Uždegiminė ir toksinė

               neuropatija              Visų formų

6.   359.0-9   Raumenų distrofijos ir

               kitų rūšių miopatijos

7.   361.0-9   Šviežias tinklainės

               atšokimas

8.   363.0-2   Aktyvūs chorioretinaliniai

               uždegimai

9.   364.0-3   Rainelės ir krumplyno

               uždegimai

10.  743.2     Įgimta glaukoma         Visų stadijų

11.  369.0,1,2 Aklumas arba ryškus

               abiejų akių regos

               sumažėjimas (žemiau0.05)

12.  370,371   Ragenos opa,virusinis

               keratitas                Sunkių formų

13.  377.3     Regos nervo neuritas

14.            Po keratomijosoperacijos,

               po kiaurinėskeratoplastikos,

               po kiaurinių akiessužeidimų,

               jei yra išlikęsregėjimas

 

          VII. Kraujotakos sistemosligos

 

1.   390, 391  Reumatas                 II-IIIlaipsnis,

                                       aktyvi fazė

2.             Infekcinisendokarditas

               (sepsis lenta)

3.   422       Difūzinis miokarditas

4.   427,3,4,5 Širdies ritmosutrikimai

               (prieširdžių virpėjimas

               ir plazdėjimas,dažnos

               prieširdinės,nodalinės

               ir skilvelinėsparoksizmi-

               nės tachikardijos beiWPW

               sindromas su sunkiaisparo-

               ksizminėstachikardijos

               epizodais)

5.   394,395,  Įgytos širdies ydos:

     396,397

  5.1.         Mitralinio vožtuvo nepakan-

               kamumas:

               a) kai žymi kraujoregurgi-

               tacija pro pažeistąvožtuvą

               b) kai smarkiai padidėjęs

               kairysis prieširdis

               c) kai yra kairioskilvelio

               ar totalinio širdies

               nepakankamumopožymiai

               d) kai yra žymihipertenzija

               mažajame kraujoapytakos rate

  5.2.         Žymaus laipsniomitralinė

               stenozė ar kombinuota

               mitralinė yda,vyraujant

               angos stenozei (kaiangos

               plotas mažesnis nei1.2 cm2)

  5.3.         Kombinuota mitralinė-aortinė yda

  5.4.         Triburio vožtuvo ydos:

               a) kai žymiregurgitacija pro

               pažeistą vožtuvą -(III-IV F CI)

               ryškūs periferiniaipožymiai,

               didelė arteriniokraujospūdžio

               pulsinė amplitudė,koronarinis

               nepakankamumas

               b) kai yra kairioskilvelio ar

               totalinio širdiesnepakankamumo

               požymiai

               c) esant žymiaikairiojo skilve-

               lio hipertenzijai

  5.5.         Aortos angos stenozė II st.

               (sprendžiantindividualiai ir

               III-IV F C1)

6.   755, 746, Įgimtos širdies ydos:

     747

  6.1.         Įgimtos širdies ydos esant

               cianozei

  6.2.         Prieširdžių pertvaros defektas,

               skilvelių pertvaros defektas,

               atviras Botalolatakas

               (II-III st.)

  6.3.         Plautinio kamieno stenozė

               (II-III st.)

  6.4.         Aortos koarktacija (II-III st.)

7.   420,421,  Konstrikciniai perikarditai

     423       (ūmūs, poūmiai ir lėtiniai)

8.   401-405   Hipertoninė liga (II-III st.)

9.   410-414   Išeminė širdies liga (II-III-IV

               FCL)

10.  441-442   Aortos aneurizma

11.  444       Arterijų embolija ir trombozė

12.  415,417,  Plautinė širdis

     428

13.  747       Kitos įgimtos kraujotakos

               sistemos anomalijos,pirminė

               plautinė hipertenzija

14.  15.1,     Po mitralinės komisūrotomijos

     42.2,     atsiradus restenozei, plaučių

     43.3      hipertenzijai, po prote-

               zavimo, a.pulmonalisembolijos.

               Po vožtuvųimplantacijos, ilgą

               laiką vartojantantikoagu-

               liantus (kumarinoderivatus)

15.            Kardiomiopatijos(dilatacinė,

               hipertrofinė,restrikcinė)

16.  430       Subarachnoidinis kraujo

               išsiliejimas

     431       Intracerebrinė hemoragija

17.  428       Širdies veiklos nepakanka-    III-IV laipsnis

               mumas                         (pagal NYHA)

 

          VIII. Kvėpavimo organų ligos

 

1.   478,7     Gerklų stenozė

2.   493       Bronchinė astma               Sunki

3.   494       Bronchektazinė liga           Sunki

4.   510-514   Plaučių ir pleuros ligos,

               esant plaučių-širdies

               nepakankamumui, vidaus organų

               amiloidozei

5.   519.1     Trachėjos ir bronchų stenozė

 

          IX.Virškinimo sistemosligos

 

1.   530.3     Stemplės susiaurėjimas ir    Nepagydomi

               stenozė bužuojant

2.   542.8     Dirbtinė stemplė

3.   531-534   Skrandžio ir dvylikapirštės

               žarnos opaligė                Su dekompen-

                                             suota ir sub-

                                             kompensuota

                                             stenoze

4.   550-553   Pilvo sienos išvarža          Didelė

5.   555       Pirminiai lėtiniai

               neinfekciniaienteritai       Sunkūs

6.   556       Opinis nespecifinis kolitas   Sunkus

7.   564.2     Porezekciniai sindromai      Sunkus ir

                                             vidutinio

               Dampingosindromas,           sunkumo

               porezekcinė anemija,

               privedamosios kilpos

               sindromas

8.   579.0-9   Malabsorbcijos sindromas

9.   571.0-9   Lėtinės kepenų ligos ir       Išskyrus

               cirozė                        nedidelę

                                             hepato-

               Abiejų sutuoktiniųŽilbero    steatozę

               sindromas                     ir persis-

                                             tuojantį

                                             HBsAg(-)

                                             hepatitą

10.            Ūmi geltonoji kepenų

               atrofija

11.            Dubin-Johnsonsindromas

12.            Rotor sindromas

13.            Vilsono liga

14.  574       Tulžies pūslės akmenligė      Lėtinė,

                                             dažnai

                                             paūmėjanti

15.  576.1     Lėtinischolangitas           ecidyvuo-

                                             jantis

16.  577.1     Lėtinis pankreatitas         Sunkus    Esant    

                                                       vidutinio

                                                       sunkumo

                                                       formai

                                                       sprendžia-

                                                       maindi- 

                                                       vidualiai

17.            Mukoviscidozė (kasosfibrozė)

 

          X. Urogenitalinės sistemosligos

 

1.   580,581,  Ūminis progresuojantis

               glomerulonefritas

     582

     583       Lėtinis glomerulonefritas,

               kai sunkiai koreguojama

               arterine hipertenzija

2.   584,585,  Bet kurios etiologijos

               sunkus ūminisinkstų          I-II-III

     586       nepakankamumas                laipsniai

3.   590       Ūminis ir lėtinis

               pielonefritas,

               kai kartu

               yra ir sunkusūminis          I-II-III

               arba lėtinis inkstųne-       laipsniai

               pakankamumas

4.   593       Inkstų amiloidozė,

               kai kartu yralėtinis         I-II-III

               inkstųnepakankamumas         laipsniai

 

          XI.Nėštumo, gimdymo irpogimdyminio periodo

          komplikacijos

 

1.   642.4-9   Nėščiųjų toksikozė,

               nepagydoma stacionare

               Ūmi riebalinė hepatozė

2.   643.1     Nesiliaujantis nėščiųjų

               vėmimas, nepagydomas

               stacionare

3.   181       Chorionkarcinoma

 

          XII. Odos ir poodinėsląstelienos ligos

 

1.   694.4     Paprastoji pūslinė

 

          XIII. Kaulų-raumenų sistemosir jungiamojo

          audinio ligos

 

1.   710.0.1   Difūzinės jungiamojo

               audinio ligos

2.   714       Reumatoidinis artritas

               ir kitos uždegiminės

               sąnarių ligos

3.   720.0     Ankilozinis spondiloartritas

4.   732.0-9   Osteochondropatijos

 

          XIV. Įgimtos anomalijos

 

1.   740-759   Pakartotiniai vaikų                     Tik nusta-

               gimimai su topaties                    čius tipo

               vystymosi ydomis                        vystymosi

                                                       anomalijas

2.   758.0-9    Anksčiau gimęs vaikas                  Tik nusta-

               turėjochromosominių                    čiusvai-

               anomalijų                               siaus

                                                       chromoso-

                                                       minę ano-

                                                       maliją

3.             Vieno iš sutuoktinių

               dominantiniu būdu pa-                   Jei nėra

               veldimos ligossu                       prenatali-

               aukštupenetrantiškumo                 nės  diag-

               laipsniu                                nostikos

                                                       būdų arba

                                                       jei nusta-

                                                       tyta vai-

                                                       siaus

                                                       patologija

          XV.Paveldimos ligos

 

1.   270-279   Sutuoktinių monogenetinių               Nustačius

               ligų heterozigo-                        vaisiaus

               tinis nešio-                            patologiją

               jimas(aminorūgščių,                    arba jei

               angliavandenių,                         ligos pa-

               glikolipidų,glikoproteidų              veldėjimo

               apykaitos sutrikimai)                   tikimybė

                                                       ir nėra

                                                       ištyrimo

                                                       galimybės

2.   286.0-9   Anksčiau gimę vaikai turėjo             Jei vai-

               paveldimųanomalijų,                    siaus vy-

               susijusių sulytimi                     riška ly-

               (hemofilija,Diuše-                     tis nusta-

               no tipo miopatija irkt.)               tyta pre-

                                                       natalinės

                                                       diagnosti-

                                                       kos meto-

                                                       dais

          XVI. Fiziologinės būsenos

 

1.             Po operacijos,pašalinus

               gyvybiškai svarbųorganą(plautį

               ar jo dalį ir kt.)

2.             Moters organizmofiziolog-

               inis nebrandumas (13m. ir

               jaunesnės)

3.             Vėlyvas amžiusreprodukcijai            Radus

               (49 m. irvyresnės)                     chromoso-

                                                       minę pato-

                                                       logiją

4.             Po jonizuojančioapšvitinimo            Dozės>10 R

 

                         ____________

[The above Order provides that a woman may obtain an abortion on request during the first 12 weeks of pregnancy and after that point if her health or life is threatened.  An abortion may be performed only in an inpatient gynecology department, and the woman and preferably her husband must be counselled on the physical and moral damage caused by abortion.  A minor under the age of 16 must have the consent of one parent or her guardian.  Attached to the Order is an annex setting out medical indications for abortion.  These include the HIV infection, fetal anomolies, and mental disorders, as well as physical conditions.]