Fellows

Get to know the fellows. See their profiles, and read a short testimonial about their experience in the program.

Souzana Achilleos

Cyprus University of Technology

 

Heresh Amini

University of Copenhagen, Denmark

 

Behrooz Behbod

Cardiff University

 

Marie-Abele Bind

Harvard University

 

Dimitrios Bitounis

Harvard University

 

Rima Habre

University of Southern California

 

Stalo Karageorgi

Environmental Health Consultant

 

Marianthi-Anna Kioumourtzoglou

Columbia University

 

Maria Korre

Harvard University

 

Angeliki Lambrou

National Public Health Organization

 

Nicos Middleton

Cyprus University of Technology

 

Feiby L. Nassan

Harvard University

 

Andreas Neophytou

Colorado State University

 

Stefania Papatheodorou

Harvard University

 

Nilufer Rahmioglou

University of Oxford

 

Rodosthenis Rodosthenous

Nightingale Health

Vasileios Papapostolou

AQ-SPEC