Research Fellows

Current Members:

Dimitrios Bitounis
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Xiaoqiong Cao
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Dilpreet Singh
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Center for Nanotechnology and Nanotoxicology
Tao Xu
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Zeynep Aytac
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Antonella Marrocco
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health

Past Members:

Runze Huang

Zhenyuan Zhang

Zhongyuan Guo

Maryam Salari

Ana Stevanovic

Juan Beltran Huarac

Laura Rubio Lorente

Sandra Pirela

Yi Jiang

Jiayuan Zhao

Guanghe Wang

Xunzhi Zhu

Fang Zhang

Anoop K. Pal