Research Fellows

Current Members:

Dimitrios Bitounis Dimitrios Bitounis
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Xiaoqiong Cao Xiaoqiong Cao
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Dilpreet Singh Dilpreet Singh
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Center for Nanotechnology and Nanotoxicology
Tao Xu Tao Xu
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Zeynep Aytac Zeynep Aytac
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Antonella Marrocco Antonella Marrocco
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health
Jie Xu Jie (Chris) Xu
Postdoctoral Research Fellow
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Environmental Health

Past Members:

Runze Huang

Zhenyuan Zhang

Zhongyuan Guo

Maryam Salari

Ana Stevanovic

Juan Beltran Huarac

Laura Rubio Lorente

Sandra Pirela

Yi Jiang

Jiayuan Zhao

Guanghe Wang

Xunzhi Zhu

Fang Zhang

Anoop K. Pal